Daily Archives 17 maja 2014

Nawroty płonicy

Nawroty płonicy są na szczęście zjawiskiem rzadkim i występują między 3 a 6 tygodniem. W pewnej liczbie przypadków są one spowodowane wtórnym zakażeniem typem paciorkowca hemolizującego odmiennym serologicznie, w innych natomiast nawrót bywa wywołany przez ten sam zarazek, który pierwotnie spowodował płonicę. Nawrót może dać obraz powtórny pierwszego okresu ze wszystkimi objawami, albo też zjawiają się poszczególne objawy, jak zapalenie migdałków (angina postscarlatinosa), zapalenie węzłów chłonnych (lymphadenitis postscarlatinosa) i inne.

Read More