Monthly Archives Sierpień 2014

WLEWY (INFUZJE)

U dzieci wykonujemy wlewy: podskórnie, domięśniowo, dożylnie, doszpikowo i doodbytniczo. Jako płynu używamy -0,9% roztworu fizjologicznego soli kuchennej lub płynu Ringera (Natr. chloiat. 7,-0, Kai. chloiat. -0,1, Cale. chlorat. -0,2, Aqua, dest. steril. 1-0-0-0,-0). Płyn dajemy do naczynia szklanego wykalibrowanego o pojemności 5-0-0 ml, połączonego rurką gumową z rurką szklaną w kształcie litery Y. Do obydwu końców tej rurki dołączone są węże gumowe z nasadkami, na które nakładamy odpowiednie igły. Infuzje dajemy pod skórę ud, brzucha, klatki piersiowej i pleców. Obecnie celem przyspieszenia wchłaniania się wstrzykujemy tuż przed podaniem infuzji 2—3 ml 4-0% roztworu hyaluronidazy.

Read More

Stopa wydrążona

Stopa wydrążona (pes excavatus idiopathicus). Nieraz matki skarżą się, że dziecko ich ogromnie szybko niszczy obuwie. Jeżeli obejrzymy sobie nogę takiego „niszczyciela1′, to spostrzegamy, że stopa jego jest silniej niż normalnie wysklepiona, palce przykurczone. Jest to wstępny objaw stanu określonego jako stopa wydrążona. Powoli objawy się nasilają i utrwalają tak, że nie można stopy takiej już i biernie ustawić prawidłowo. Początkowo stan ten jest niebolesny, później jednak na skutek zmienionej statyki i powstających rozległych odcisków ból podczas obciążenia stopy bywa dotkliwy.

Przyc...

Read More

DUR PLAMISTY

Dur plamisty (typhus exanthematicus) jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez zarazek Rickettsia Prowazeki, który powoduje zmiany w układzie naczyniowym w obrębie centralnego układu nerwowego, nadnerczy i skóry wskutek tego najistotniejszymi objawami w durzę plamistym są zaburzenia nerwowe i psychiczne, zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego, któremu towarzyszy .spadek ciśnienia krwi, oraz zmiany na skórze pod postacią wysypki. Dur plamisty znany był już w starożytności. Choroba ta przez długi czas nie była wyodrębniona jako jednostka kliniczna spośród innych chorób zakaźnych. Dopiero w XVI wieku lekarz włoski Fracastor dał dokładny opis epidemii duru plamistego, a jego spostrzeżenia znalazły potwierdzenie w pracach późniejszych autorów w połowie XIX wieku (Muichison, Griesinger). Badania nad etiologią prowadzili uczeni rosyjscy Mnich, Moczutkowski i Tikitin w końcu ubiegłego stulecia i udowodnili obecność zarazka we krwi chorego. W roku 1911 Nicolle, Conseli i Conor ustalili fakt przenoszenia zarazków duru plamistego przez wszy, a wkrótce potem wielu badaczy, wśród nich przede wszystkim Ricketts i Prowazek, wykryło właściwy zarazek. W roku 1915 został wykryty odczyn Weila-Felixa, który ma duże znaczenie diagnostyczne. W ostatnich latach dzięki pracom Weigla została wprowadzona szczepionka, przygotowana z jelit wszy zakażonych rilcetsjami, które zostały zabite

Read More

Koślawe ustawienie kolana

Koślawe ustawienie kolana może być również wynikiem złamań uda lub podudzia, zrośniętych w nieprawidłowym ustawianiu odłamków, albo stanem zejściowym spraw zapalnych, toczących się w pobliżu nasady i niszczących ją częściowo. W rozpoznaniu różnicowym należy brać pod uwagę jeszcze krzywicę i stany porażenne, np. po chorobie Heinego- -Medina, z wadliwym ustawieniem kolana wskutek zaburzeń troficznych i zaburzeń równowagi mięśniowej. Stany te w późniejszych okresach dzieciństwa wymagają często zabiegów operacyjnych dla usunięcia nieprawidłowości.

Read More