Przewlekłe zatrucia alkoholem

Przewlekłe zatrucia alkoholem, morfiną, kofeiną itd. powodują poważne nieraz zaburzenia odżywiania i dlatego wywołują zwykle zatrzymanie się miesiączek. Nie należy jednak zapominać, że jednorazowe upicie się może niekiedy spowodować krwawienie miesięczne.

Wszelkie stany niedokrwistości pociągają za sobą często zatrzymanie cyklu miesięcznego. Odnosi się to również do błędnicy, która dawniej była uważana za najczęstszą przyczynę tego rodzaju zaburzeń. Zmiana otoczenia i klimatu oraz zmiana warunków, w jakich kobieta pozostaje, może również powodować zatrzymanie się miesiączek. Zdaniem niektórych badaczy przyczyną tego zaburzenia jest wpływ układu nerwowego na przysadkę mózgową w kierunku powstrzymania procesu jajeczkowania. Zahamowaniu ulega wytwarzanie tylakentryny, co uniemożliwia dojrzewanie pęcherzyka Graafa.

Także wstrząsy nerwowe, przestrach i stany histeryczne mogą prowadzić do zatrzymania się miesiączek na pewien czas zdarza się ono również w niektórych chorobach umysłowych.

Na gruczoły płciowe, jako ważne ogniwo łańcucha narządów dokrewnych, nie mogą pozostać bez wpływu pewne choroby gruczołów wewnętrznego wydzielania zatrzymanie się miesiączki pozostaje niejednokrotnie w ścisłej łączności ze sprawami chorobowymi, przede wszystkim przysadki mózgowej, tarczycy i nadnerczy.

Jest rzeczą od dawna znaną, że w przebiegu choroby Basedowa zdarza się często zatrzymanie miesiączkowania, a nawet jest ono obok znamiennych zaburzeń odżywczych, wydzielniczych i na- czynioruchowych –jednym z jej objawów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>