SCHORZENIA NARZĄDÓW RODNYCH ŻEŃSKICH SPOWODOWANE PRZEZ URAZ

Przeważna część cierpień kobiecych narządów rodnych, które są spowodowane przez uraz, jest związana z porodem. Powstanie ich jest rzeczą zrozumiałą, jeśli uprzytomnimy sobie, że w przebiegu nawet najzupełniej prawidłowego rozwiązania dochodzi zawsze do rozciągnięcia stosunkowo wąskich dróg porodowych, że rozciągnięcie to następuje pod wpływem silnych skurczów macicy pokonującej w sposób bezwzględnie brutalny opory, jakie napotyka płód w swej wędrówce na zewnątrz, i że między rozmiarami rodzącego się płodu a ciasnotą dróg porodowych istnieje z natury rzeczy niestosunek, którego wielkości przewidzieć nie podobna. Nie ulega wątpliwości, że każdy następny poród będzie stanowić dla tkanek macicy mniejsze niebezpieczeństwo, gdyż są one już przygotowane na działanie urazu porodowego, ale nie ulega również wątpliwości, że wszelkie nieprawidłowe i operacyjne porody niebezpieczeństwo to będą zwiększać.

Na uraz porodowy są narażone głównie szyjka macicy, pochwa i srom, gdyż te części w trakcie porodu ulegają rozciągnięciu. Urazowi mogą jednak podlegać również i mięśnie dna miednicy oraz pewne odcinki układu moczowego, oraz przewodu pokarmowego z powodu swego sąsiedztwa z kanałem rodnym.

Nie wszystkie obrażenia i rany porodowe są przedmiotem zainteresowania ginekologa. Niektóre z nich są leczone doraźnie, zaraz po rozwiązaniu lub w czasie połogu. Pewna ich część jednak objawia się w późniejszym okresie, a pewna musi być z konieczności leczona przez chirurga-ginekologa, jeśli nie zastosowano lub zaniedbano zastosować leczenia ich po porodzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>