Objawy ułatwiające odróżnianie chorych histerycznych

A oto objawy ułatwiające odróżnianie chorych histerycznych (wg Wiltse):

– 1. Opisywanie swych dolegliwości w sposób dramatyczny, np. używanie określeń superlatywnych.

– 2. Niemożność dokładnej lokalizacji bólu: „Boli mnie cała lewa połowa ciała!”

– 3. Nieskutkowanie stosowanych powszechnie metod i sposobów leczenia.

– 4. Odwrotne lub niezrozumiałe działanie stosowanych leków (nieznane farma-kologicznie).

– 5. Rozbieżność między zgłaszanymi dolegliwościami a wyglądem i stanem zdrowia.

– 6. Nie ukrywana wrogość wobec lekarza, który uprzednio leczył chorego.

– 7. Dolegliwości i choroba przedstawiane są mętnie chory odbiega od tematu itp.

– 8. Istnienie objawów neurotycznych.

– 9. Przebycie w przeszłości wielu różnych operacji.

W klinicznym badaniu chorego

A oto, na co należy zwrócić uwagę w klinicznym badaniu chorego (wg Wiltse):

Trzeba podkreślić, że pomiary zakresu ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, siły mięśni przy- i okołokręgosłupowych oraz stabilności kręgosłupa stanowią cenną pomoc diagnostyczną, gdyż umożliwiają różnicowanie bólów krzyża, dokumentują postępy leczenia, pozwalają ocenić sprawność czy stopień upośledzenia ruchowego oraz służą jako testy stosunku pacjenta do choroby (chęć do pracy itp.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>