Zaburzenia wzroku w przebiegu leczenia insuliną

Okolice lipoatroficzne, które uległy wypełnieniu, wykazują tendencje do nawrotów zaniku, jeśli nie wstrzykuje się w nie przynajmniej okresowo insuliny, najlepiej na obrzeżach obszaru uprzedniego zaniku.

Postać przerostowa lipodystrofii występuje rzadko. Może niekiedy wyprzedzać formę zanikową. Lipodystrofia występuje częściej u dzieci obu płci i u kobiet. Przypuszcza się, że mężczyźni mają słabiej rozwiniętą podściółkę tłuszczową oraz że androgeny mogą wywierać działanie ochronne.

Leczenie. Należy przestrzegać zasady, aby wstrzyknięcia insuliny w to samo miejsce powtarzały się jak najrzadziej. Zastąpienie insuliny konwencjonalnej preparatami insuliny wysoko oczyszczonej (insulina ChO-S, jednoskładnikowa lub RA) hamuje rozwój lipodystrofii.

Zaburzenia wzroku w przebiegu leczenia insuliną. Dość często na początku leczenia insuliną występuje stan, który można by porównać do stanu starczej dalekowzroczności. Oko, zaadaptowane do dużego stężenia glukozy we krwi, powoli musi się przystosować do zmniejszonej glike- mii. Pod wpływem insuliny zmieniają się ponadto warunki załamania światła przez soczewkę i czynność ciała rzęskowego. Niekiedy u młodych ludzi stwierdza się wydłużenie czasu akomodacji po przeniesieniu wzroku z dalekich przedmiotów na bliskie i odwrotnie.

Rzadko rozpoczęcie leczenia insuliną może powodować także obrzęki tkanki podskórnej. Są to objawy przemijające, chociaż czasem wymagają podania leków moczopędnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>