Przedawkowanie związków blokujących receptory p-adrenergiczne

Praktolol okazał się jednak bardzo skuteczny i całkowicie bezpieczny jako lek interwencyjny, stosowany dożylnie w celu przerwania częstoskurczu komorowego. Znajduje zastosowanie zwłaszcza w częstoskurczu towarzyszącym ostremu zawałowi mięśnia sercowego podaje się w tych stanach 5 – 20 mg praktololu dożylnie.

Amlodaron. Lek ten nie jest klasycznym lekiem blokującym receptory p-adrenergiczne, wykazuje jednak niekompetycyjne działanie blokujące a- i p-receptory. W ostatnich kilku latach z powodzeniem stosowany jest jako lek przeciwarytmiczny w migotaniu przedsionków i częstoskurczu nadkomorowym, w zespołach WPW, a także w nadpobudliwości pochodzenia komorowego [24, 30]. Lek działa z dość znacznym opóźnieniem (pełne działanie występuje często dopiero po 4 dniach), ma tendencję do kumulacji, a skuteczne działanie utrzymuje się nawet do kilkunastu dni po odstawieniu. Lek ma niewielki wpływ depresyjny na mięsień serca. Interwencyjnie lek podaje się dożylnie średnio 5 mg/kg masy ciała (łącznie ok. 300 – 450 mg). Doustnie stosuje się 3 razy 200 mg przez ok. tydzień, a następnie w dawkach podtrzymujących 200 – 400 mg/24 h, często z przerwą 1 tygodnia w ciągu miesiąca.

Niestety lek nie jest pozbawiony działania niepożądanego sporadycznie występuje odkładanie się jego złogów na tylnej powierzchni rogówki 124]. Przeważnie powikłanie to w początkowej fazie uchodzi uwadze chorego. Niekiedy występuje nadczynność tarczycy, odwracalna po odstawieniu leku. Czasem pojawiają się zmiany skórne – przebarwienia skóry lub sinica rzekoma.

Leczenie w przypadkach przedawkowania związków blokujących receptory p-adrenergiczne jest podobne dla całej tej grupy leków. Przy rzadkoskurczu i „zablokowaniu” łub upośledzeniu przewodzenia przedsionkowo-komorowego podaje się atropinę w dawce dożylnej 0,5-1,0 mg, którą wobec braku działania można powtarzać. Jeśli w obrazie klinicznym przedawkowania dominują objawy malej objętości wyrzutowej i niewydolności krążenia układowego, to dla zmniejszenia „beta-bloka- dy” wskazane jest zastosowanie siarczanu izoprenaliny, podając w dawce początkowej 5-10 ęj/mln, wyjątkowo do 40 ng/min (roztwór 0,1 mg izoprenaliny/200 ml 5% glukozy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>