GRUPY LEKÓW MAJĄCE WPŁYW NA CIĄŻĘ

– A. Leki uspokajające i nasenne (np. barbiturany, diazepam) powodują depresję oddechową płodu stosowane dłużej mogą powodować zahamowanie rozwoju płodu, krwawienie.

– B. Środki znieczulające miejscowo, środki do znieczulenia ogólnego, wziewne (np. podtlenek azotu, cyklopropan), dożylne, narkotyczne leki przeciwbólowe – powodują ogólne działania niepożądane, jak: nudności, wymioty, niemiarowość serca, spadek ciśnienia krwi u kobiety ciężarnej: w stosunku do płodu depresję, a nawet śmierć.

– C. Leki przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, a szczególnie antybiotyki z grupy tetracyklin – mogą uszkodzić niektóre narządy i układy organizmu płodu (głuchota nerwowa, ślepota, uszkodzenie układu krwiotwórczego, toksyczne uszkodzenie wątroby, zahamowanie wzrostu kości, zmiana zabarwienia zębów w wieku niemowlęcym).

– D. Inne grupy leków – hormony płciowe, leki przeciwnowotwprowe (antymetabolity, cytostatyki, antybiotyki), a nawet witaminy (np. C i K) stosowane w dużych dawkach działają szkodliwie na organizm matki oraz na rozwój płodu do jego śmierci włącznie.

Bezpieczną zasadą jest unikanie podawania wszelkich leków w okresie ciąży, a zwłaszcza w okresie organogenezy, chyba że są one bezwzględnie konieczne z powodu choroby matki.

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE LEKÓW HAMUJĄCYCH CZYNNOŚĆ SKURCZOWĄ MACICY

Problem zahamowania przedwczesnej czynności skurczowej macicy był i jest podstawowym działaniem lekarskim w ochronie ciąży. Dotyczy to samoistnych, naturalnych poronień, niewczesnych i przedwczesnych porodów.

Wiadomo, że zespół przyczyn występowania przedwczesnej czynności skurczowej ciężarnej macicy jest bardzo złożony. Znane są substancje lecznicze, które mogą w pewnym zakresie hamować skurcze ciężarnej macicy, Według Moslera [4] można wyodrębnić 7 grup leków hamujących czynność skurczową macicy: tokolityki, spazmolityki, gestageny, środki miejscowo znieczulające, alkohol etylowy, leki uspokajające i przeciwzapalne (hamujące syntezę prostaglandyn).

Obecnie w leczeniu zagrażających poronień i porodów przedwczesnych stosuje się głównie tokolityki i spazmolityki. Inne grupy leków stosowane są w ciąży tylko do okresowego zwiotczenia macicy, podczas krótkich zabiegów. Wśród leków hamujących czynność skurczową macicy znalazły także zastosowanie leki pobudzające receptory [5 układu adrenergicz- nego. Do najczęściej używanych tokolityków, które uzyskano wychodząc od klasycznego ich przedstawiciela izoproterenolu, należą: Berotec, Rito- drina, a zwłaszcza Partusisten (bromowodorek fenoterolu) [4, 5, 13].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>