ODOSOBNIONE ZABURZENIA CHRZĄSTKI ROSNĄCEJ

Biodro szpotawe (coxa vara). Mówimy o szpotawym ustawieniu biodra, jeśli kąt szyjkowo-trzonowy zbliża się do 9-0° lub staje się ostry. Rzadziej jest ono sprawą wrodzoną, częściej jest wynikiem krzywicy. We wczesnym dzieciństwie wymaga ono różnicowania z wrodzonym zwichnięciem stawu biodrowego. W obu schorzeniach chód bywa kacz- kowaty i lordoza. lędźwiowa jest zwiększona. Radiogram wyjaśnia sprawę.

W późniejszych okresach dzieciństwa biodro szpotawe może powstać po chorobach wyniszczających, po urazach (złamaniach), w chorobach przemiany materii i stanach zaburzeń wewnątrzwydzielniczych.

Do pierwszych objawów należy utykanie, skrócenie kończyny i ograniczenie ruchów w stawie biodrowym, szczególnie ruchów odwodzenia i skrętnych do wewnątrz, co odróżnia stan chorobowy od początkującej gruźlicy stawu biodrowego, w której ruchy wyprostne i zgięcia są wyraźnie ograniczone.

Między 8 a 19 r. życia, przeważnie między 12 a 15, częściej u chłopców aniżeli u dziewcząt, spostrzegamy schorzenie noszące nazwę coxa vara adolescentium, czyli epiphyseolysis coxae.

Chrząstka nasadowa górnej nasady kości udowej wykazuje zaburzenia, których wynikiem jest obsunięcie się nasady i w końcu całkowite oddzielenie się główki od szyjki oraz szpotawe ustawienie biodra (ryc. 12-0).

Etiologia schorzenia jest niejasna. Dotyka ono częściej dzieci otyłe, nierzadko również o wzroście nadmiernym. Rola urazu jest raczej podrzędna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>