Oiów, Phenacetyna, Phenotiazin

Oiów i jego sole – Objawy: nudności, wymioty, biegunka często krwawa, zawroty głowy, zaburzenia wzroku i słuchu. Białkomocz, krwiomocz, spadek ciśnienia krwi, u kobiet ciężarnych poronienie.

Leczenie: podawanie do picia roztworów 2,5—5% roztworu siarczanu magnezowego, środki nasercowe, obwodowe i lobelina. Podawać pokarmy zawierające dużo wapnia lub preparaty wapniowe. W przypadku kolek żołądfcowo-jelitowych preparaty wapnia dożylnie.

Phenacetyna – Objawy: sinica, zapaść, hipotonia, wysypka podobna do szkarlaty- nowej, zaburzenia krążenia.

Leczenie: tlen, witamina C, 1% roztwór błękitu metylenowego dożylnie, środki krążeniowe, lobelina.

Phenotiazin – Objawy: nudności, wymioty, uszkodzenie wątroby, hipoglikemia, krwiomocz i białkomocz, anemia hemolityczna.

Leczenie: płukanie żołądka, węgiel, przetaczanie krwi, środki krążeniowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>