WTÓRNIE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE STAWÓW

-0 przedłużonym działaniu w ilości 1 2-0-0 -0-0-0 j. 1 X na miesiąc lub 6-0-0 -0-0-0 j. 1 X na 2 tygodnie. Można podawać również penicylinę w tabletkach 2—3 X na dobę po 1-0-0 -0-0-0 j. Biorąc pod uwagę, że 5-0% nawrotów występuje do 5 lat po ostrym rzucie choroby postępowanie zapobiegawcze trwa 5 lat, a niektórzy przedłużają je nawet do okresu przekwitania. Akcję zapobiegawczą prowadzić należy przez cały rok. Ważnym momentem jest usunięcie źródeł zakażeń będących siedliskiem paciorkowców. Zabiegi operacyjne, jak usunięcie migdałków lub chorych zębów, przeprowadza się w okresie uspokojenia choroby pod osłoną penicyliny.

WTÓRNIE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE STAWÓW (POŁYARTHR1TIS RHEUMATICA CHROŃICA SECUNDARIA)

Przebieg choroby jest bardzo podobny do pierwotnie przewlekłego zapalenia stawów. Można się jednak dopatrzyć również związku z chorobą reumatyczną. Między ostrą chorobą reumatyczną a przewlekłym zapaleniem stawów istnieją różnice w przebiegu klinicznym i serologicznym, stąd też wielu klinicystów zaprzecza możliwości przejścia choroby reumatycznej w formę przewlekłą i odrzuca zdecydowanie pojęcie wtórnie przewlekłego reumatycznego zapalenia stawów. Istnieją jednak rzadkie przypadki upoważniające do łączenia tych dwóch jednostek chorobowych. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy w przebiegu przewlekłego gośćca występują objawy zapalenia serca, wady zastawek, zmiany skórne w postaci rumieni oraz jeżeli choroba pozostaje w czasowym związku z ostrym rzutem choroby reumatycznej. Zmiany stawowe nie poddają się wówczas leczeniu salicylanami, stawy są stale bolesne, obrzęknięte i po pewnym okresie czasu ulegają zniekształceniu i zesztywnieniu. Postać wtórnie przewlekłego zapalenia reumatycznego stawów rozwija się niekiedy dopiero po kilku tygodniach, czy miesiącach od ostrego rzutu choroby reumatycznej. Zmiany obejmują stawy duże

– 1 drobne. Dotyczą raczej części miękkich okołostawowych, a nie kości. Leczenie jak w pierwotnie przewlekłym reumatycznym zapaleniu stawów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>