Zniszczona wskutek choroby reumatycznej zastawka

Powiększenie serca zaburza jego pracę, często pojawia się nieregularność rytmu, a to sprzyja po-wstawaniu zakrzepów i zatorów (patrz rozdział 13.). Kiedy u pacjenta ze zniszczoną wskutek choroby reumatycznej zastawką pojawiają się – początkowo przy wysiłku, a potem i w spoczynku – objawy niewydolności serca (słabość, szybkie męczenie się, krótki oddech, obrzęki nóg, symptomy przekrwienia płuc), nie ma wątpliwości, że musi zgłosić się do lekarza. Ordynuje mu się naparstnicę i inne leki poprawiające pracę serca, środki przeciw- zakrzepowe zapobiegające tworzeniu się zakrzepów i ich ewentualnej wędrówce oraz środki moczopędne likwidujące zatrzymywanie płynów, co towarzyszy niewydolności serca. Kluczową sprawą jest zdecydowanie, czy i kiedy należy wymienić chorą zastawkę lub zastawki. Tego typu kardiochirurgia stała sią rutyną, operacja kończy się sukcesem – pod warunkiem, że nie czekało się z nią zbyt długo.Wprawdzie liczba przypadków gorączki reumatycznej zmniejsza się, dzięki szerokiemu stosowaniu penicyliny, jednak w dalszym ciągu jest to poważny problem. Szmery w sercu, będące jej rezultatem, stwierdza się podczas badań masowych – u dzieci w wieku szkolnym i u poborowych. Podstawą zapobiegania chorobie reumatycznej serca jest wkraczanie z penicyliną, gdy dziecko boli gardło i podejrzewa się u niego bądź stwierdza zakażenie paciorkowcem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>