Ludzie pozbawieni większej części potrzebnego snu

Wiele cech charakterystycznych dla ludzi pozbawionych większej części potrzebnego snu. Innymi słowy, ludzkość musi śnić lub przynajmniej sen musi być połączony z marzeniami sennymi. Kiedy Peter Tripp zasnął na 13 godzin po około 8 dobach czuwania, marzenia senne zajęły 3 godziny i 46 minut, czyli 28% całego snu. W okresie czuwania, kiedy miał halucynacje, pojawiały się one mniej więcej co 90 minut, świadcząc jak gdyby o wysiłkach ze strony mózgu mających na celu utrzymanie tradycyjnej cykliczności snu. Ludzie pozbawieni snu śpią zazwyczaj przy okazji dłużej niż normalnie snem ortodoksyjnym, jeśli jednak przyczyną przedłużonego okresu czuwania były jakieś środki pobudzające, to w razie nadarzenia się okazji odrobienia zaległości będą mieli więcej niż normalnie marzeń sennych.

Jak ogólnie wiadomo, noworodki i niemowlęta śpią przez większą część dnia, jednak mniej znany jest fakt wielkich różnic (w zapotrzebowaniu na sen) pomiędzy nimi. Małe dziecko potrzebuje średnio 16 godzin, a nie, jak czasem można się dowiedzieć z popularnych publikacji – 22 godziny. Jedno z opracowań, polegające między innymi na ścisłej obserwacji dzieci w celu stwierdzenia, czy rzeczywiście spały, czy były tylko spokojne, wykazywało dużą rozpiętość w ilości snu wśród noworodków w ciągu pierwszych trzech dni życia. Okres bez snu wynosił od 1 do 13,5 godzin w ciągu doby, niektóre więc spały ponad dwukrotnie dłużej niż inne. Choć średnia długość najdłuższego okresu snu w ciągu 24 godzin wynosiła 4,4 godziny, to niektóre dzieci potrafiły spać przez 10 godzin bez przerwy, podczas gdy u innych sen podzielony był na krótkie seanse, nie przekraczające

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>