Kolano szpotawe

Leczenia specjalnego stan ten nie wymaga. Dzieciom należy oszczędzać dłuższego stania, nie należy też zmuszać ich do chodzenia ze stopami blisko siebie ustawionymi. Dobre usługi oddają wkładki odciążające zewnętrzne brzegi kłykci udowych.

Kolano szpotawe (genum vaium). W normalnych warunkach każda kość piszczelowa jest w swej długiej osi nieco wygięta na zewnątrz tak, że brzegi wewnętrzne tworzą lekki łuk. Jeżeli wygięcie piszczeli jest nadmierne, np. w przypadkach ciężkiej krzywicy, kolana są ustawione szpotawo, czyli w pozycji przypominającej literę ,,-0″. Ta postać kolan szpotawych rzadko wyrównuje się zupełnie w czasie zwykle spóźnionego leczenia przeciwkrzywiczego. Dopiero zabieg operacyjny — osteotomía korekcyjna — usuwa wadę. Szpotawość kolan może również być wynikiem skośnego ustawienia dolnej nasady kości piszczelowej lub nieproporcjonalnego rozwoju kłykci udowych z przerostem kłykcia zewnętrznego. Jeżeli jest to tylko wyraz zaburzeń wzrostowych, zwykle dochodzi do samoistnego wyrównania wadliwego ustawienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>