Daily Archives 24 czerwca 2017

WYNIKI LECZENIA CHOROBY WIEŃCOWEJ SERCA ZA POMOCĄ LBA – CIĄG DALSZY

Na szczególną uwagę, oprócz licznych pozytywnych ocen propranololu [30, 57, 116, 117, 213, 375, 382 – 384, 406, 408, 439, 498, 521, 704, 719, 722, 822, 860, 976, 1077, 1079, 1080], zasługują obserwacje świadczące o dużej skuteczności oksprenololu [110, 626, 1070], pindololu [441, 515, 725, 1087] i sotalolu [54] u chorych z niewydolnością wieńcową.

Loren...

Read More