Choroby oczu

Choroby oczu, uszu, jamy nosowo-gardłowej, przewlekłe choroby układu oddechowego wpływają ujemnie na postawę, gdyż dziecko dla ułatwienia sobie widzenia, słyszenia i oddychania musi przybierać postawę odbiegającą od normy.

Leczenie wady postawy. Jeśli istnieją jakiekolwiek uchwytne przyczyny, należy je przede wszystkim usunąć, np. wady wzroku przez noszenie szkieł, trudności w oddychaniu wskutek wyrośli adeno- idalnych przez -adenotomię, niedożywienie przez uregulowanie żywienia i trybu życia dziecka. Następnie należy zastosować gimnastykę wyrównawczą, mającą na celu przede wszystkim wyrobienie w dziecku poczucia dobrej postawy oraz wzmocnienie układu mięśniowego, by dobrą postawę mogło utrzymać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>