Cykliczne tyłoprzemieszczenia jądra miażdżystego i zmiany jego umiejscowienia

Zablokowaniu takiemu z reguły towarzyszy atak ostrych bólów krzyża. Jeśli na skutek obkurczenia się lub zastosowania wyciągu fragment ten cofnie się z powrotem do pierścienia, ustąpienie dolegliwości będzie równie piorunujące jak ich wystąpienie. Oczywiście w przypadku całkowitego przemieszczenia się takiego fragmentu do kanału kręgowego może dojść do ciężkich powikłań z powodu ucisku korzeni lub ogona końskiego.

Cykliczne tyłoprzemieszczenia jądra miażdżystego i zmiany jego umiejscowienia

Cykliczne tyłoprzemieszczenia jądra są związane ze zmianami ciśnienia w jednostce ruchowej kręgosłupa i z ruchami kręgosłupa. Do zmian umiejscowienia jądra dochodzi w razie jego przebicia przez więzadło podłużne tylne lub przemieszczenia pod więzadło uniesione uprzednio od miejsca swego przyczepu do trzonów kręgowych.

Każde zgięcie kręgosłupa ku przodowi powoduje zwiększenie napięć i nacisków działających na tylną część pierścienia włóknistego i tym samym może doprowadzić do jego przerwania w uprzednio już zmienionym chorobowo odcinku. Wypchnięciu jądra miażdżystego zazwyczaj towarzyszy miejscowy obrzęk, obejmujący zarówno chorą okolicę, jak i sam korzeń. W zależności od występowania i utrzymywania się obrzęku kształtują się objawy chorobowe.

W miarę upływu czasu, w następstwie procesów zwyrodnieniowych, jądro miażdżyste może zmniejszyć swą objętość o ok. 25%, co automatycznie odpowiednio „wycisza” objawy korzeniowe. Ponadto w miarę trwania choroby korzenie adaptują się do stanu rozciągnięcia. Nawroty dolegliwości związane są z dalszym przemieszczaniem jądra i zwiększaniem napięcia korzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>