Czym jest felatio?

Fellatio – całowanie prącia. u Cunnilingus – całowanie sromu. wydzielina preejakulacyjn a u 25% mężczyzn, a lubricatio vaginale27 u 28% kobiet, erekcja o 86% mężczyzn oraz „napięcie” w okolicy narządów płciowych u 65% kobiet, a w okolicy piersi u 9% kobiet, wytrysk nasienia u 4% mężczyzn, natomiast orgazm nie wystąpił u żadnej badanej kobiety.

Bardzo ważne praktyczne znaczenie ma badanie zachowania seksualnego i reakcji seksualnych w ciągu 24 godzin po eksperymencie, aby stwierdzić, w jakim stopniu stymulacja psychoseksualna powoduje aktywizację seksualną (w porównaniu z oceną zachowania seksualnego w ciągu 24 godzin przed badaniem). Sigusch i Schmidt (1972) stwierdzili, że w ciągu 24 godzin po stymulacji wizualnymi bodźcami seksualnymi u 30% mężczyzn doszło do wzmożonej aktywności masturbacyjnej, a u 11% do obniżenia się tej aktywności. W sumie więc rejestruje się zwiększoną aktywność seksualną. Podobnie jest u kobiet (14% z nich stwierdziło wzmożoną aktywność masturbacyjną, a 4% obniżoną). A więc stymulacja psychoseksualna prowadzi do wzmożenia aktywności masturbacyjnej u mężczyzn i kobiet. Heteroseksualne zachowanie ulega mniejszym wpływom niż masturbacja. Znamienne wzmożenie aktywności seksualnej heteroseksualnej wystąpiło tylko u kobiet. U mężczyzn również rejestrowano wzmożenie aktywności seksualnej w postaci pettingu i stosunków płciowych, lecz nie miało ono cech znamienności. Ogólna liczba orgazmów w ciągu 24 godzin po badaniu jest znamiennie wyższa u obu płci. Wzmogła się też aktywność fantazji seksualnej – zwłaszcza u kobiet – oraz wyraźnie wzrosła potrzeba kontaktów seksualnych i pragnienie ich odbycia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>