EŁOMIDAT I ALTHESIN

Ełomidat jest niebarbituranowym środkiem nasennym, działającym szybko i krótko, bez właściwości analgetycznych, nie dający zwiotczenia mięśni. .Rzadko wywołuje nudności, zawroty głowy i drżenia mięśniowe. Etomidat poza drażniącym działaniem miejscowym nie uwalnia histaminy, a czynności oddychania i krążenia ulegają minimalnym zakłóceniom.

Althesin jest pochodną steroidową (mieszanina alfaksolonu i alfado- lonu) działającą nasennie szybko, o słabych właściwościach analgetycz- nych. Depresja oddychania jest mniejsza niż po barbituranach i objawia się najpierw wystąpieniem krótkiego bezdechu, później spłyceniem oddechów. Althesin rozszerza oskrzela, dlatego może być przydatna u chorych na dychawicę oskrzelową. Depresja krążenia jest wyraźniejsza, występuje przyspieszenie tętna, spadek ciśnienia tętniczego, obniżenie obwodowego oporu naczyniowego.

Środkowi temu przypisuje się słabe właściwości przeciwarytmiczne. W małych dawkach może powodować wzmożone napięcie mięśni prążkowanych i drżenia pęczkowe, w dawkach większych może dawać nieznaczne zwiotczenie mięśni. Rzadko powoduje nudności i wymioty, wzmaga napięcie macicy. Nie stosuje się tego środka u chorych z alergią stwierdzoną w wywiadzie oraz u chorych ze zmniejszoną objętością wyrzutową serca [4, 7],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>