Jajnik

W okresie dojrzałości płciowej, okresowo, mniej więcej co 28 dni dochodzi do dojrzewania mieszka jajnikowego. Wytwarza się płyn mieszkowy, który rozsuwa komórki i tworzy jamę mieszka. Część komórek otaczających komórkę jajową tworzy wzgórek jajonośny wpuklający się do pęcherzyka odsunięte od jaj komórki tworzą warstwę ziarnistą. Dojrzały mieszek (pęcherzyk Graafa) ma do 2 cm średnicy i leży tuż pod powierzchnią jajnika. W owym czasie rośnie i dojrzewa jajo, które osiąga wielkość 110-140 [im, Z oogonii wytwarza się oocyt I rzędu, który w przeddzień pęknięcia mieszka jajnikowego dzieli się nierównomiernie, wskutek czego powstaje oocyt II rzędu posiadający 23 chromosomy. Po pęknięciu mieszka jajnikowego (jajeczkowanie) oocyt II rzędu przedostaje się do jamy otrzewnej, a stąd do jajowodu.

Jajeczkowanie (owulacja) jest to pęknięcie dojrzałego mieszka jajnikowego, czyli pęcherzyka Graafa oraz wydostanie się jaja na zewnątrz, do jamy otrzewnej (a stąd do jajowodu). Jajeczkowanie pojawia się u dojrzałej płciowo kobiety, między okresem pokwitania i przekwitania, rytmicznie mniej więcej co 28 dni (z wyjątkiem okresu ciąży). U niektórych kobiet rytm ten może być nieco krótszy lub dłuższy (26 do 30 dni). Jajeczkowanie ma miejsce w środku cyklu jajnikowego, między 13-16 dniem cyklu macicznego, licząc od pierwszego dnia wystąpienia miesiączki. W cyklach znacznie dłuższych, krótszych lub nieregularnie występujących, zmianom ulega okres czasu przed jajeczkowaniem (odpowiadający dojrzewaniu mieszka jajnikowego). Natomiast stały jest okres czasu upływający od jajeczkowania do pierwszego dnia wystąpienia miesiączki wynosi on 14- 16 dni. Po jajeczkowaniu mieszek jajnikowy przekształca się w ciałko żółte.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>