Konflikty ról występujące w małżeństwie

Szczególnie konfliktogenna jest problematyka ról społecznych w małżeństwie. Jeśli chodzi o rolę społeczną małżonka, czyli stałego partnera seksualnego i partnera życiowego, ważne jest, aby małżonkowie w jednakowy sposób pojmowali, na czym ta rola polega, aby oczekiwania wysuwane pod adresem małżonka – męża lub żony – były wzajemnie uświadamiane, a nawet zwerbalizowane. Ważne jest, aby żona wiedziała, czego chce i oczekuje od męża, aby mąż wiedział to samo w stosunku do żony, aby obydwoje nawzajem wiedzieli, czego od siebie oczekują. Do konfliktów doprowadza bowiem fakt, że bardzo często ludzie nie werbalizują, nie formułują oczekiwań wobec siebie, tylko zachowują się według pewnych przyjętych modeli lub wzorców. Najczęściej jednak oczekiwania wobec małżonka kształtują ludzie według własnego modelu, a postępują względem niego zgodnie z własnym wzorem zachowania.

W większości małżeństw partnerzy nie uświadamiają sobie tego, czego spodziewa się mąż od żony – i odwrotnie. A więc nie ma ustalonego modelu męża i żony. W takich warunkach model ten krystalizuje się na drodze prób i błędów. A więc cała nauka wzajemnych oczekiwań kształtuje się w konfliktach, protestach i pretensjach. Jeśli ta nauka trwa zbyt długo i jest burzliwa, może dojść do rozkładu pożycia małżeńskiego. Terapia polega na pomocy ludziom w formułowaniu „scenariuszy” ról małżeńskich, wyszukiwaniu przyczyn konfliktów, które tkwią w odmiennym pojmowaniu tych ról, ale także w niemożności realizacji modeli, które usiłuje się uczynić podstawą jednej z ról.

Konflikty ról występujące w małżeństwie pojawiają się nie tylko w wyniku braku uzgodnień między małżonkami i braku wykrystalizowanych oczekiwań, ale i wskutek tego, że często usiłuje się w zmienionych warunkach cywilizacyjnych realizować anachroniczną koncepcję ról. Np. inżynier pochodzący ze wsi wymaga od żony pochodzącej z rodziny mieszczańskiej, aby realizowała rolę żony i matki tak, jak w rodzinie chłopskiej. Oczekuje więc od żony takiego postępowania, jakie obserwował u swojej matki, na wsi.

Ponieważ role społeczne w małżeństwie mogą być nawzajem niezsynchronizowane, nieuświadamiane przez ludzi i anachroniczne – w terapii należy ludziom wyjaśniać przyczyny konfliktów i usuwać je. Jest to leczenie przyczynowe wielu zaburzeń i konfliktów uczuciowych, seksualnych i małżeńskich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>