Leczenie mięśniaków

Leczenie mięśniaków i powstrzymanie towarzyszących im uporczywych krwawień przez wytrzebienie kobiety promieniami Roentgena jest metodą pewną i bezpieczną u jednostek, które zbliżają się do okresu przekwitania. U kobiet młodszych, poniżej czterdziestu lat, kiedy chodzi o zachowanie czynności jajników i macicy, sposób ten jest raczej przeciwwskazany. Go więcej, nie prowadzi do zniszczenia u osób młodszych wszystkich pęcherzyków Graafa, tak że możliwe jest po pewnym czasie ponowne pojawianie się u nich krwotoków miesięcznych. Zbyt wczesne przekwitanie w związku z wytrzebieniem powoduje również wystąpienie przykrych nieraz objawów wypadowych (poty, uderzenia krwi do głowy, bezsenność).

Zastosowanie domacicznc radu u kobiet młodszych cierpiących na duże krwotoki z macicy mię- śniakowatej wydaje się niektórym badaczom (Neuweiler) metodą odpowiedniejszą niż naświetlanie promieniami Roentgena. Rad niszczy jedyjiie błonę śluzową macicy, a wiec teren, w obrębie którego przejawia się okresowa działalność hormonów jajnika. W wyniku zniszczenia śluzówki macicy dochodzi do zatrzymania się miesiączek przy zachowaniu czynności jajników. Wprawdzie następstwem zaniku śluzówki macicy jest, wcześniej czy później, także upośledzenie czynnościowe jajników, ale objawy „wypadowe“ w tych przypadkach nie będą tak przykre, jak po wytrzebieniu. Dlatego też stosowanie domaciczne radu może być czasami wzięte w rachubę u kobiet w wieku około trzydziestu łat, u których głównym objawem chorobowym są krwotoki miesięczne, a mięśniaki nie są dużych rozmiarów. Jeśli jednak mięśniaki są przyczyną występowania także innych objawów, np. bólów, należy uciec się do leczenia operacyjnego. Ściśle biorąc, nie ma przeciwwskazania do zastosowania leczenia operacyjnego u kobiet młodych, które wskutek terapeutycznego działania energii promienistej doznałyby poważnych upośledzeń (zatrzymanie miesiączek, zanik czynności rozrodczych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>