LUTROPINA

W rozwoju i dojrzewaniu pęcherzyka i owulacji nie są istotne bezwzględne wartości lutropiny i folitropiny, ale stosunek ilościowy FSH/LH. W przebiegu cyklu poziom lutropiny we krwTi ma 3 fazy:

– 1) faza folikularna – stałe stężenie lekko zwiększające się,

– 2) szczyt przedowulacyjny – poprzedzający owulację o wartościach

– 3-5 razy większych niż w pierwszej fazie cyklu. Trwa to 20-24 h. Owu- lacja występuje po 12-14 h od początkowych wartości maksymalnych,

– 3) faza lutealna – stężenie lutropiny wraca do wartości podobnych lub mniejszych niż w pierwszej fazie cyklu. Stężenie lutropiny zmniejsza się 2-3 dni przed wystąpieniem miesiączki,

Lutropina rozprzestrzenia się w organizmie w dwóch „przedziałach”: we krwi i w jajniku. Okres półtrwania lutropiny wynosi 25-30 min. Większość tego hormonu wydala się z moczem. Działanie lutropiny na jajnik jest dwojakie: powoduje owulację i wpływa na steroidogenezę w jajnikach.

Wyrzut przedowulacyjny lutropiny powoduje: ukończenie mitozy redukującej owocyt, czemu towarzyszy zwiększenie stężenia cAMP w komórkach ziarnistych, zwiększenie objętości pęcherzyka i pęknięcie pęcherzyka. Lutropina nie odgrywa natomiast żadnej bezpośredniej roli w rozwoju pęcherzyka przed owulacją.

W okresie wzrostu pęcherzyka stężenie folitropiny dominuje, w dojrzewaniu wskaźnik FSH/LH wynosi 0,5-1,0, natomiast w okresie owulacji wartości te wynoszą 0,2-0,3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>