NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA I CHOROBA POSUROWICZA

Reakcje alergiczne po penicylinie mieszczące się w typie II mają charakter cytotoksyczny. Objawem tego typu reakcji jest niedokrwistość hemolityczna. Penicylina osadza się na błonie komórkowej krwinek czerwonych, w wyniku czego tworzą się kompleksy penicyloilo-l-polilizyna – krwinka czerwona – białko. Przeciwciała w klasie IgGt przeciw tym kompleksom wiążą dopełniacz i powodują liżę krwinek czerwonych.

Ten typ reakcji cytotoksycznych występuje na ogół przy dużych dawkach penicyliny, często podawanych dożylnie. Objawy te mogą występować łącznie z osutką i podwyższoną temperaturą. Odczyn Coombsa bywa dodatni.

W III typie reakcji alergicznych mieszczą się choroba posurowicza i niektóre postacie pokrzywki. Kompleksy antygen-przeciwciało umiejscawiają się w ścianach naczyń i wiążą dopełniacz.

Uważa się, że niektóre typy osutek plamisto-grudkowych zależne są od kompleksów, w skład których wchodzą immunoglobuliny IgM skierowane przeciw związkom penicyloilowym [10, 20],

Opisanych powyżej objawów alergicznych po penicylinie można, wg niektórych autorów [1], uniknąć w większości przypadków przez stosowanie oczyszczonych preparatów penicyliny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>