Ośrodki popędowe człowieka i zwierzęcia

W podwzgórzu zlokalizowane są ośrodki popędowe człowieka i zwierzęcia. Pobudzenie lub uszkodzenie podwzgórza wywołuje zasadnicze zmiany w zachowaniu popędowym zarówno w zakresie instynktów służących zachowaniu gatunku, jak i w zakresie zachowań samozachowawczych i obronnych (ogólny napęd, szukanie pożywienia, atak, obrona, ucieczka). Badając całość zachowań popędowych (afektywność, popęd samozachowawczy, popęd do zachowania gatunku) regulowanych przez podwzgórze można lepiej zrozumieć poszczególne typy uszkodzeń zachowań seksualnych. Blisko podwzgórzowego pola „emocji” (afektu, gniewu) znajduje się pole ściśle związane z popędem samozachowawczym i popędem zachowania gatunku. Ten ścisły związek, który czasem obserwuje się między seksualnością a agresywnością byłby więc swojego rodzaju formą konkurencji między spółkowaniem a zachowaniami sadomasochis- tycznymi (Kapłan, 1974). Zachowania afektywne są podporządkowane popędowi samozachowawczemu i popędowi do zachowania gatunku. Popęd samozachowawczy ma przy tym silniejsze związki z mechanizmami ergo- tropowymi (atak, obrona, ucieczka, gniew, lęk), natomiast popęd do zachowania gatunku ma silniejsze związki z mechanizmami trofotropowy- mi (głód, pragnienie, sytość).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>