POŻĄDANIE SEKSUALNE A MIŁOŚĆ EROTYCZNA CZĘŚĆ 2

Przy próbie wytłumaczenia faktu istnienia różnic jakościowych między miłością erotyczną a długotrwałym pożądaniem seksualnym natrafia się na trudności w określeniu istotnego czynnika, który to sprawia. Być może jest to wynikiem siły aktywizacji potrzeby seksualnej, która w przypadku miłości erotycznej staje się tak silna, że wykracza poza samą potrzebę seksualną i obejmuje całą osobowość. W miarę obniżania się potrzeby seksualnej, a zatem i zdolności do silnej jej aktywizacji, możliwości rozwoju miłości erotycznej przesuwają się w stronę pożądania seksualnego. Wyraża się to w tym, że pożądanie seksualne wywiera coraz słabszy wpływ na inne sektory osobowości, w sensie ich stymulacji i modyfikacji. Stanu tego nie można jednak mylić z zachowaniem seksualnym, które może być różne, niezależnie od tego, czy wynika z miłości erotycznej czy tylko z pożądania seksualnego. Pod wpływem pożądania seksualnego w starczym wieku, mimo że nie jest ono tak silne, aby wywierać wyraźny wpływ stymulujący i modyfikujący inne sfery osobowości, może dochodzić do zachowań seksualnych nawet ściganych przez prawo karne, na przykład do kontaktów seksualnych z nieletnimi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>