PREPARATY HORMONALNE

Z badań na zwierzętach doświadczalnych, a także z analizy czynników zwiększonego ryzyka zachorowania na niektóre nowotwory u ludzi wynika, że zmiany w zakresie równowagi hormonalnej – zarówno pochodzenia endogennego, jak i też wywołane długotrwałym podawaniem egzogennych preparatów hormonalnych – mogą prowadzić do zwiększonej zachorowalności na nowotwory w odpowiednich narządach docelowych [31, 48, 50j.

Naturalne łub syntetyczne preparaty hormonalne, a także „antyhormo- ny” nie mają właściwości mutagenicznych, a wyniki badań u ludzi sugerują, że zwiększone ryzyko zachorowalności na nowotwory w przypadku stosowania takich preparatów utrzymuje się zazwyczaj tylko przez okres kilku lat od zakończenia leczenia. Powyższe właściwości, a także wyniki bezpośrednich badań na zwierzętach doświadczalnych [61, 73] dowodzą, że zwiększone ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory po egzogennej podaży hormonów wynika z uruchomienia mechanizmów promocyjnych.

Rozpowszechnione obecnie metody antykoncepcji opierają się m.in. na stosowaniu syntetycznych progestagenów z niewielkim dodatkiem estrogenów – doustne preparaty antykoncepcyjne tego typu bywają stosowane przez okresy wieloletnie.

Można też rozważać ewentualne ryzyko zachorowalności na nowotwory związane z hormonalnym leczeniem substytucyjnym, lub też stosowaniem preparatów przeciwhormonalnych.

Rozważano również, czy rozpowszechnione stosowanie hormonów (w tym stylbestroluj jako czynników anabolizujących w tuczu bydła, nie niesie ze sobą populacyjnego ryzyka wzrostu zachorowalności na niektóre nowotwory [16],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>