Przebieg porodu krok po kroku

Wskutek drobnych pęknięć śluzówki, spowodowanych rozciąganiem się ujścia, sączy się z narządu rodnego trochę krwi, zmieszanej ze śluzem. W chwili, kiedy ujście zewnętrzne jest zupełnie rozwarte, kończy się okres Ib porodu (ryc. 95 d). Przednia warga, nawet wobec zupełnie rozwartego ujścia, nigdy nie zanika całkowicie i możemy ją wymacać w czasie badania wewnętrznego.

– b) pęknięcie pęcherza płodowego. W miarę rozwierania się ujścia, wciska się do niego coraz większym odcinkiem dolny biegun jaja czyli pęcherz płodowy. Pod jego naporem w czasie bólów coraz bardziej rozwiera się ujście zewnętrzne. Początkowo napina się on wyłącznie w czasie bólów, potem kiedy ujście jest już zupełnie rozwarte, jest on stale napięty, nie wiotczeje w czasie przerwy międzybólowej i znajduje się, jak mówimy, „na pęknięciu”. Ostatecznie błony pęcherza pękają w czasie jednego z silniejszych bólów. Odpływają wody poprzedzające czyli zawarte pomiędzy dolnym biegunem jaja a główką. Zazwyczaj pęcherz płodowy pęka na przejścm pomiędzy pierwszym a drugim okresem porodu. Tak się dzieje w 50% porodów. Odejście wód może nastąpić nie wcześnie lub przedwcześnie (25%). O niewczesnym odpływie wód płodowych mówimy wówczas, kiedy dzieje się to w czasie ciąży przed rozpoczęciem czynności porodowej. Odpływ wód w I okresie porodu przed zupełnym rozwarciem ujścia nazywamy przed-wczesnym. W tych przypadkach rozwieranie się ujścia przebiega wolniej, gdyż odpada rozciągające działanie pęcherza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>