RÓŻNORODNA SYMPTOMATOLOGIA

Długotrwałe stosowanie hydrazydu kwasu izonikotynowego nierzadko wywołuje polineuropatie najczęściej po kilku tygodniach lub miesiącach leczenia. Objawy czuciowe dominują nad zaburzeniami ruchowymi. Objawy te są tym częstsze im dawka leku była większa. Podawanie 4-8 mg/ /kg/24 h wywołuje polineuropatie u ok. 1,6%, a przy dawce 20 mg/kg/24 h u ok. 28% leczonych [57], Na zespół kliniczny składają się parestezje, uczucie „ciężkości nóg”, bóle piekące, palące, zimne, uczucie sztywności mięśni. Bóle umiejscawiają się niekiedy w klatce piersiowej jako neuralgie międzyżebrowe. Przedmiotowo stwierdza się ubytki czuciowe, zwłaszcza czucia ułożenia. Najczęściej dotknięty jest nerw łokciowy i środkowy. Zaburzenia ruchowe są słabiej wyrażone występuj częściowo niedowłady i zanik mięśni, zwłaszcza mięśni międzykostnych. Odruchy skokowe są zniesione, a kolanowe – zachowane. Zwykle zaburzenia te poprzedzone są objawami neurastenicznymi, uczuciem zmęczenia, obniżeniem aktywności intelektualnej, zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, zaburzeniami regulacji neurowegetatywnej, zawrotami i bólami głowy, wygórowaniem odruchów, parestezjami i zaburzeniami psychicznymi. Opisano encefalopatię, zanik nerwów wzrokowych, poliradikulo- mielopatię i demielinizację korzeni lędźwiowo-krzyżowych. Objawy te występują szczególnie podczas leczenia gruźliczego zapalenia opon mózgowych. Może to świadczyć, że przynajmniej w części są one powikłaniem procesu podstawowego, a nie niepożądanym działaniem leku.

Objawy psychiczne wykazują bardzo różnorodną symptomatologię: od pobudzenia, lęków, stanów schizoidalnych i euforii do depresji od lekkich psychoz do psychoz maniakalnych, katatonicznych, paranoidalnych z zaburzeniami świadomości i stanami delirium. Po odstawieniu leków objawy szybko mijają, Inne leki przeciwgruźlicze rzadziej powodują zaburzenia ze strony oun.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>