Stosowanie hormonów rujowych

Jest dziś zupełnie możliwe stałe dostarczanie kobietom takich ilości hormonów płciowych, jakie odpowiadałyby ilościom wytwarzanym przez jajniki. W praktyce jednak konieczność ta nie zachodzi. Zwykle stosuje się dawki mniejsze.

Stosowanie hormonów rujowych w przypadkach ciężkich zaburzeń natury ogólnej po wytrzebieniu polega – teoretycznie rzecz biorąc – na wprowadzaniu dawek odpowiadających l oooo jedn. mysich estronu lub i mg estradiolu. Wobec tego, że działanie tych środków leczniczych utrzymuje się w ustroju przeciętnie do io dni, wystarczyłoby wstrzyknięcie dawki nic przekraczającej 100000 jedn. mys. estronu lub io mg estradiolu co io dni, a i te wstrzyknięcia mogłyby wobec falowego przebiegu cyklów miesięcznych w okresie dojrzałości płciowej ulec na krótki czas przerwie po jakichś czterech tygodniach. Postępując w ten sposób można by doczekać się nawet krwawienia z błony śluzowej macicy sztucznie pobudzonej do zmian przerostowych. Krwawienie takie byłoby w przy- przypadku podawania wyłącznie estronu lub estradiolu wynikiem zwyrodnienia błony śluzowej w okresie przerostowym, zależnym, jak wiadomo, głównie od ciał rujopędnych, a nie następstwem wydalania na zewnątrz rozpadłej w okresie wydzielniczym błony śluzowej, jak w prawidłowym cyklu miesięcznym. Zasadniczo w praktyce chodzi o samo wystąpienie krwawienia, a nie o jego etiologię.Można by jednak doprowadzić do prawidłowego krwawienia miesięcznego, gdyby obok estradiolu lub estronu podać także hormon ciałka żółtego.1

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>