Typologia Rabocha

Raboch (1968) badając liczbę rodzeństwa i pozycję w rodzeństwie stwierdził, że pierworodne kobiety mają szczególnie wysoką zdolność do orgazmu. Badając zaś subiektywną ocenę stopnia „szczęśliwego dzieciństwa” stwierdził, że kobiety z dobrą zdolnością do przeżycia orgazmu częściej oceniały swoje dzieciństwo jako „szczęśliwe” niż te, które mają ograniczoną zdolność do przeżycia orgazmu. Wśród tych ostatnich bardzo wiele kobiet oceniało swoje dzieciństwo jako „przeciętne” lub „nieszczęśliwe”. Tenże autor stwierdził, że niska zdolność orgastyczna kobiety obniża częstotliwość stosunków płciowych w małżeństwie, bowiem w małżeństwach kobiet anorgastycznych inicjatywa stosunku pochodziła tylko od męża, podczas gdy w małżeństwach kobiet orgastycznych była ona obustronna.

Raboch (1968) podaje ciekawą typologię kobiet opartą m.in. na zdolności do przeżywania orgazmu, opracowaną na podstawie przebadania kilku tysięcy kobiet. Typologia ta jest następująca:

– 1. Typ seksualno-pozytywny orgastyczny. Kobiety te co najmniej okazyjnie pragną stosunku płciowego, reagują pozytywnie na stymulację seksualną, odczuwają stosunek jako przyjemny i najczęściej osiągają przy nim orgazm. Po stosunku czują się zaspokojone i odprężone.

– 2. Typ seksualno-pozytywny anorgastyczny. Różni się od poprzedniego tylko brakiem orgazmu.

– 3. Typ anestetyczno-frygidny z ograniczoną zdolnością do orgazmu. 'Kobiety te mają obojętne nastawienie do stosunków płciowych. Nie reagują na stymulację seksualną, a w czasie stosunku mają słabe odczucia lub ich brak. Orgazmu najczęściej nie przeżywają, jednak sporadycznie mogą go osiągać.

– 4. Typ anestetyczno-frygidny anorgastyczny. Zaburzenia występujące w poprzedniej grupie są tutaj silniej wyrażone. Obojętność w czasie stosunku jest kompletna – do orgazmu nigdy nie dochodzi.

– 5. Algopareunia. U tych kobiet istnieją od dłuższego czasu (co najmniej od miesiąca) nieprzyjemne odczucia, aż do bólu włącznie, w czasie stosunku płciowego, które wpływają negatywriie na przeżycie orgazmu oraz na stan ogólny po stosunku.

– 6. Dyspareunia. Kobiety należące do tego typu są nastawione niechętnie lub wrogo do stosunków seksualnych, przy których doznają od dłuższego czasu nieprzyjemnych odczuć aż do bólu włącznie. Orgazmu zwykle nie przeżywają. Po odbytym stosunku są zwykle niezaspokojo-/ ne, rozdrażnione lub mogą odczuwać obrzydzenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>