Występowanie popędu płciowego

Również i u niższych ssaków występowanie popędu płciowego wydaje się nie być ograniczone jedynie do estrusu. Badając u szczurzyc będących w stanie estrusu lub anestrusu (Beck, 1974), instrumentalne od- ruchy warunkowe, wzmacniane w poszczególnych doświadczeniach kontaktem z samcem lub samicą, uzyskano występowanie odruchu we wszystkich czterech sytuacjach doświadczalnych. Wyniki doświadczeń pozwoliły wysunąć przypuszczenia, że instrumentalny odruch wzmacniany kontaktem z samcem u samic szczurów w warunkach anestrusu opiera się na różnych popędach, między innymi poznawczym, agresywnym i seksualnym. Rolę wzmocnienia dla popędu seksualnego może pełnić w tej sytuacji drażnienie okolic refleksogennych dla lordozy.

Zbadanie nagradzających właściwości kopulacji u samic w warunkach naturalnych jest szczególnie trudne ze względu na bierną rolę samicy w konsumacyjnym akcie seksualnym. Jednocześnie u większości samic nie obserwuje się po ejakulacji wyraźnych zmian w zachowaniu – analogicznych do tych, które towarzyszą ejakulacji u samców. Stąd też chcąc się dowiedzieć o zmianach w poziomie popędu seksualnego u samic w czasie kopulacji oraz o właściwościach nagradzających poszczególnych elementów zachowania kopulacyjnego, trzeba się uciekać do metod odruchowo-warunkowych. Do badań tych, tak jak poprzednio samców, tak teraz użyto samic szczurów, ze względu na szczególny sposób kopulacji tych zwierząt. „

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>