Zespół gotowości seksualnej

U kobiety tempo przebiegu podniecenia jest w wysokim stopniu należne od różnych czynników. Bodźce związane z niekorzystną sytuacją, w jakiej odbywa się akt seksualny, mają duży wpływ na przebieg podniecenia seksualnego – przeważnie oddziałują hamująco. Dużą rolę odgrywają u kobiety uczucia, którymi darzy ona mężczyznę. Jeśli darzy mężczyznę miłością lub głęboką przyjaźnią, a ponadto uczuciem podziwu i szacunku, wpływa to wyraźnie na przyśpieszenie tempa przebiegu podniecenia. Jeśli mężczyzna jest dla kobiety obojętny uczuciowo, przebieg podniecenia jest zwykle bardzo powolny. W niektórych przypad-

Zespół gotowości seksualnej – zmiany zachodzące w organizmie (wydzielanie śluzu, rozluźnienie mięśni itp.), których celem jest przygotowanie organizmu do odbycia spółkowania. kach podniecenie w takich warunkach w ogóle nie występuje mimo stosowania obfitych i długotrwałych bodźców mechanicznych (dotykowych) na okolicę narządu płciowego.

Dla przebiegu podniecenia seksualnego kobiety duże znaczenie ma ciągłość i rytmiczność doznawanych bodźców dotykowych w okolicy narządu płciowego. Zapewniają one stały wzrost podniecenia seksualnego i są konieczne do uzyskania orgazmu.

Suma wszelkich bodźców seksualnych, zmysłowych i wyobrażeniowych, składa się na to, że od początku inicjacji seksualnej podniecenie kobiety stopniowo wzrasta. Wreszcie uzyskuje ono odpowiedni poziom, z którego kobieta „startuje” do osiągnięcia orgazmu. Wtedy to konieczny jest stały dopływ rytmicznych bodźców, przede wszystkim dotykowych (trwający u doświadczonej kobiety nawet dość krótko), który przy współudziale wyobraźni erotycznej umożliwia jej przeżycie orgazmu. Jeśli.jednak w czasie takiego „startu” dopływ bodźców zostanie z jakichkolwiek powodów czasowo przerwany, uzyskane od chwili startu podniecenie seksualne może natychmiast opadać do pierwotnego poziomu i kobieta musi „zaczynać na nowo”.

Zagadnienie różnic tempa przebiegu podniecenia seksualnego u mężczyzn i kobiet

Dla mężczyzny stały dopływ bodźców dotykowych ma znaczenie znacznie mniejsze. Krótkotrwałe przerwanie dopływu bodźców powoduje u niego zwykle tylko nieznaczne obniżenie podniecenia seksualnego, które przy ponownym ich dopływie natychmiast zostaje wyrównane.

Zagadnienie różnic tempa przebiegu podniecenia seksualnego u mężczyzn i kobiet komplikuje się, jeśli chodzi o inne formy aktywności seksualnej, nie związane ze stosunkiem płciowym. W czasie masturbacji kobieta reaguje seksualnie tak samo szybko jak mężczyzna. Z badań Kinseya i współpracowników (1953) wynika, że 45% kobiet osiągało orgazm w czasie masturbacji w ciągu 1-3 minut, 24% w ciągu 4-5 minut i 19% w ciągu 6-10 minut. Jedynie 12% kobiet wymagało znacznie dłuższego czasu do osiągnięcia orgazmu. Z danych powyższych wynika, że kobieta osiąga orgazm w czasie masturbacji przeciętnie w ciągu 4 minut, a mężczyzna w ciągu 2-4 minut. Ponieważ masturbacja, w czasie której kobieta może się bardziej adekwatnie stymulować, jest lepszym wskaźnikiem ogólnej reaktywności seksualnej niż stosunek płciowy, należy wysnuć wniosek, że kobieta potencjalnie posiada zdolność fizjologiczną do osiągnięcia orgazmu w takim samym czasie jak mężczyzna. Natomiast wolniejszy przebieg podniecenia seksualnego u kobiety w cza- /Sie kontaktów seksualnych z mężczyzną zależy prawdopodobnie od specyficznych hamulców natury psychicznej lub też mniej adekwatnej stymulacji seksualnej wytworzonej przez mężczyznę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>