Zwyrodnienie kosmówki

Za pierwszą przyczynę bujania nabłonka kosirówkowego w zatrzymanych w macicy resztkach jaja płodowego należy uznać za H. Gromadzkim zwyrodnienie kosmł ów kosmówki, które doprowadzi do obumarcia ich miąższu wskutek ustania krwiobiegu we wnętrzu kosmł ów (zanik włośriczek) oraz do nadmiernego gromadzenia się w warstwach pokrywowych kosmłów (zespólzia i komórki Larghar.sa) środków odżywczych umożliwiających rozwój tych warstw. Nie ulega też wątpliwości, że wrastanie nabłonka kosmówkowego w ścianę mięśniową macicy jest ułatwione przy niedostatecznym rozwoju jej śluzówki (Rosner).

Nowotwór ten może występować w każdym wieku w okresie dojrzałości płciowej, przy czym wielka płodność kobiet zdaje się do niego usposabiać. W każdym razie liczne statystyki przemawiają za tym, że nabłoniak kosrr.ówkowy rozwija się raczej u kobiet, które przebyły wiele ciąż. Niektórzy badacze wyrażają przekonanie, że w ostatnich czasach choroba ta zdarza się rzadziej niż dawniej.

Złośliwość kosmówczaka tłumaczy się zachowaniem przez tworzące go komórki ektodermalne pochodzenia łożyskowego, tj. komórki zespólni (syncytium) i komórki Largharsa, właściwości typowego nabłonka trofoblastu, a więc zdolności do wrastania w mięśniówkę macicy i w naczynia krwionośne oraz zdolności niedopuszczania do krzepnięcia krwi. Wskutek tej ostatniej właściwości kruche masy nowotworowe, leżące często w świetle naczyń żylnych, nie są otoczone skrzepami krwi, ale wprost przez nią opiukiwane, co ułatwia odrywanie się ich i tworzenie przerzutów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>