Drobina hormonu pęcherzykowego

Okazało się, że miał słuszność, bo drobina hormonu pęcherzykowego ma ten sam cyklopentano-fenantrenowy układ, jak sterole i kwasy żółciowe. 1 mg oestronu odpowiada 10.000 j. m.

Jest to związek o charakterze kwaśnym, nierozpuszczalny w wodzie. Z zasadami daje sole nierozpuszczalne w wodzie. Dla hormonu pęcherzykowego ustalono oficjalną nazwę oestron. 0,0001 mg tego hormonu stanowi jed- nostkę międzynarodową hormonu pęcherzykowego. Od- Oestron powiada to mniej więcej tej ilości, która rozpuszczona w ioztworze oleistym i wstrzyknięta myszy wywołuje u niej ruję.

Morrian wyosobnił w postaci krystalicznej związek z moczu kobiet ciężarnych o wzorze: Cis H-m 03, tj. zawierający o jedną drobinę wody więcej, niż oestron. Jest to oestratriol, znacznie słabszy w działaniu biologicz- 0eJtrat-iol nym, niż oestron.

– 1 mg oestratriolu odpowiada 500 j. m. Być może, że nie powstaje on w jajniku, lecz w łożysku.

Oęstradiol jest to wzorcowy hormon, najpradopodobniej produkowany przez jajnik. 1 mg tego hormonu odpowiada 20.000 j. m.

Działanie biologiczne oestronu i oestriatriolu można spotęgować. Estry oestronu i oestratriolu zatrzymują się dłużej w ustroju, ulegając powolnej hydrolizie na biologicznie czynną substancję. W praktyce lekarskiej używa się estry oestronu, np. z kwasem będźwinowym, co umożliwia rzadsze ich podawanie-

Własności biologiczne hormonu pęcherzykowego nie są związane ze strukturą oestronu i jego pochodnych. Nawet rozszczepiona grupa cykiopentano-fenantrenowa wykazuje własności rujotwórcze, a sam fanatren nie jest konieczny do tego celu.

Znamy już dzisiaj związki stilbenowe, które działają jeszcze silniej rujopędnie, niż wyżej opisane (oestromenin, cyren).

Butenandt otrzymał z moczu kobiet ciężarnych substancję, którą nazwał pregnandiolem. Z niego in vivo powstaje progesteron. W odróżnieniu od oestronu, progesteron posiada o dwa atomy węgla więcej, a zatem: Cu H30 O2.

Własności biologiczne progesteronu są ściśle związane z jego strukturą chemiczną. Już drobne zmiany chemiczne robią z niego ciało bio logicznie nieczynne. Natomiast pewne pochodne hormonu męskiego posiadają własności biologiczne, podobne do progesteronu.

Istnieją dwie próby, określające jednostkę hormonu ciałka żółtego: – 1. Corner i Allen podali następującą próbę: po kopulacji, kiedy błona śluzowa jest w okresie wzrostowym, kastruje się samicę króliczą i wstrzykuje hormon ciałka żółtego, co wywołuje okres wyidzielniczy.

– 2. Próba Clauberga: niedojrzałej samicy króliczej wstrzykuje się oestron, a następnie hormon ciałka żółtego, co powoduje okres wydzielniczy śluzówki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>