Funkcje sztuki o elementach seksualnych

Sztuka spełniać może różnorodne funkcje, zależnie od tego, jakimi elementami rzeczywistości posługuje się jako tworzywem artystycznym, które z tych elementów zostaną w dziele zaakcentowane oraz jak zostaną zaprezentowane. Seks jako motyw artystyczny może być wprowadzany do sztuki w wielu aspektach:

– jako dziedzina życia o niezwykłych urokach, dająca specyficzne, bardzo silne satysfakcje .

– jako zjawisko równorzędne z wieloma innymi dziedzinami życia, kryjące w sobie zarówno uniesienia, radość, jak zwyczajność i nudę

– jako dziedzina z natury rzeczy pełna napięć i konfliktów, gdzie człowiek na próżno szuka równowagi i stabilizacji

– jako tabu, dziedzina zakazana, obwarowana sankcjami i granicząca z magią przekleństwa.

Zależnie od ukazywanego w dziełach sztuki aspektu oraz od konkretnej sytuacji człowieka – odbiorcy owej sztuki – od jego indywidualnych właściwości, a nadto od panującego systemu kulturowego sztuka spełniać może różne funkcje, tak społeczne, jak osobowościowe.

Wpajanie określonego typu przekonań zależy z jednej strony od aspektu,- w jakim występują zagadnienia związane z życiem seksualnym w dziele sztuki, z drugiej zaś od tego, jakie są oczekiwania odbiorcy w tym zakresie, jaki jest system uznawanych przez niego wartości i wyobrażeń na temat życia erotycznego i seksualnego. Tak np. gdy odbiorca jest pod tym względem „nieuprzedzony”, gdy nie ma ani wiedzy teoretycznej, ani osobistych doświadczeń, wówczas w zasadzie siła oddziaływania dzieła sztuki jest znaczna i mogą być wpojone wszelkie przekonania – słuszne i niesłuszne. Pamiętać przy tym należy, iż nie tylko same poglądy na temat seksu, wyeksplikowane w dziele sztuki, odgrywają tu rolę, lecz przede wszystkim treści pozaintelektualne, sugerowane, działające na podświadomość. Na przykład, czy życie seksualne wiązane jest z pięknem czy brzydotą, czy prezentowane sytuacje seksualne zachęcają do podjęcia współżycia czy też od niego odstręczają itp. Przykładem Może tu być angielski film Smak miodu, w którym młoda dziewczyna podaje jako motyw zgody na stosunek z chłopcem to, że zewsząd docierały do niej krzyczące reklamy sławiące seks, ukazujące jego powaby. W takiej sytuacji wydaje się, że potrzebna tylko decyzja i przypadkowy partner, a wejdzie się do owego „raju rozkoszy”. Nie trzeba chyba dodawać, że tego typu sztuka może być dysfunkcjonalna, prowadząc do zachowań niszczących moralny ład życia, do skutków oso- bowościowo destruktywnych. Ale tego samego rodzaju sztuka może w pewnych przypadkach spełniać rolę dodatnią, konstruktywną, gdy wystąpi w innej sytuacji, gdy jej odbiorcą będzie ktoś, kto ma przekonania negujące wartość życia seksualnego kto wie, czy sztuka sławiąca powaby seksu nie zachęci go do podjęcia własnych prób, czy nie wpoi weń wiary w możliwość powodzenia?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>