LBA a hormony tarczycy

U chorych z nadczynnością tarczycy LBA łagodzą objawy sercowo-naczyniowe spowodowano tą chorobą. Wiele badań poświęcono wyjaśnieniu tego zjawiska. Z badań tych wynika, że sercowa cyklaza adenylowa pobudzana przez aminy katecholowe jest różna od enzymu pobudzanego przez tyroksynę,

Tyroksyna i inne hormony tarczycy, podobnie jak adrenalina, uczynniają cyklazę adenylową i fosforylazę glikogenową w mięśniu sercowym, a ponadto zwiększają kurczliwość serca i wywołują częstoskurcz. W nadczynności tarczycy ulega nasileniu metaboliczne, lecz nie „mechaniczne” działanie amin katecholowych na serce [37], Propranolol nie blokuje metabolicznego działania tyroksyny na serce szczura, a jedynie osłabia jej działanie chronotropowe [778]. Adrenalina podana łącznie z tyroksyną szczurom powoduje zwiększenie wychwytu tyroksyny przez serce, natomiast nifenalol podany z tyroksyną zmniejsza wychwyt tego hormonu [248]. Butoksamina i izopropoksamina zmniejszają wzmożoną przemianę tlenową u szczurów i świnek morskich zatrutych trijodotyroniną [206],

Butydryna hamuje odjodowanie tyroksyny do aktywnej trijodotyroniny w homogenatach wątroby szczura [247]. Wszystkie te obwodowe efekty LBA mogą w pewnym stopniu tłumaczyć ich korzystny, osłaniający wptyw na serce w nadczynności tarczycy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>