Leki nefrotoksyczne

W dobie intensywnej farmakoterapii przy stosowaniu bardzo toksycznych leków jatrogenne uszkodzenie nerek występuje dość często. Jest ono przyczyną ok. 5% liczby przypadków przewlekłej schyłkowej oraz 20/« – ostrej niewydolności nerek. Często do przewlekłej mocznicy wiedzie zwłaszcza wieloletnie nadużywanie leków przeciwbólowych.

Leki nefrotoksyczne mogą wywierać swój szkodliwy wpływ w wieloraki sposób (tab. 22.1). Mogą one działać bezpośrednio toksycznie, uszkadzając błony komórkowe, zmieniając ich ładunek elektryczny, blokując układy enzymatyczne, hamując syntezę DNA. Niekiedy toksyczny wpływ

– 1. Nefropatie toksyczne

– 2. Tubulopatie

– 3. Nefropatie dyselektrolityczne

– 4. Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek:

– a) z nadwrażliwości,

– b) toksyczne

– 5. Przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek

– 6. Glomerulopatie polekowe: a) z nadwrażliwości, bj toksyczne

– 7. Zespoły toczniopodobne

– 8. Nefroangiopatie

– 9. Torbielowate zwyrodnienie nerek

– 10. Nefropatie zaporowe:

– a) wewnątrznerkowe,

– b) zewnątrznerk owe,

– c) o-zwłóknienie poza otrzewno we nie zależy od samego leku, lecz od produktów jego przemiany, powstających np. pod wpływem enzymów nerkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>