Macica szczątkowa

Macica szczątkowa w postaci niewielkiego, łącznotkankowego tworu z niewielkim światłem lub też bez niego i macica płodowa o małym trzonie i w stosunku do niego znacznie większej szyjce są poważnymi wadami rozwojowymi, które bywają przyczyną niewystępowania miesiączek. W przypadkach macicy dziewczęcej (uterus pubescens) przebieg cyklów miesięcznych jest rzadko kiedy prawidłowy: zwykle cechuje go skąpe miesiączkowanie (oligomenorrkoea).

Teoretycznie można by przyjąć, że niewystąpienie miesiączki jest możliwe przy zachowaniu cyklu miesięcznego, tj. charakterystycznych dla niego zmian w błonie śluzowej macicy i w jajniku. Tłumaczyć by je można – jak u wielu gatunków zwierząt – zachowaniem błony śluzowej w okresie wydzielniczym, która nie ulega rozpadowi z towarzyszącym mu krwawieniem, ale przekształca się stopniowo z powrotem w prawidłową błonę śluzową. Hipoteza ta nie jest jednak dotąd poparta żadnymi spostrzeżeniami odnoszącymi się do człowieka. O wiele prawdopodobniejsza byłaby hipoteza, że brak wypływu krwi mimo prawidłowego cyklu miesięcznego tłumaczy się warunkami anatomicznymi, w jakich następuje wydalanie na zewnątrz strzępków rozpadłej doczesnej miesiączkowej. W razie niewielkiego przypływu krwi do części rodnych j silnych skurczów macicy krwawienie towarzyszące usuwaniu z macicy drobnych strzępków tejże doczesnej byłoby tak małe, że krew wydostająca się na zewnątrz mieszałaby się z wydzieliną pochwy zatracając swój charakter i nie będąc zauważona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>