Mięśniaki macicy są guzami litymi

Jeśli zdarzy się jednak, że nowotwory te rozwiną się w macicy w większej liczbie, wtedy żaden z nich nie odznacza się szczególną wielkością.

Ponieważ mięśniaki są guzami litymi, a urastają niekiedy do dużych rozmiarów, mogą uciskać na tkanki i narządy sąsiadujące z macicą i powodować w nich wtórne zmiany. Zmianom wtórnym ulegają jednak i same guzy dzięki swoistym warunkom anatomicznym. We wczesnym bowiem okresie swego rozwoju zamknięte są jakby w torebce, z której naczynia krwionośne przechodzą do wnętrza guza. Tym się tłumaczy, że obwodowe części nowotworu są zawsze lepiej zaopatrzone w krew niż leżące w jego środku, a te ostatnie tym samym-jako gorzej odżywione – łatwiej ulegają rozmaitym procesom wstecznym.

Jakkolwiek mięśniaki macicy są guzami litymi, zbitość ich ulega pewnym wahaniom. Według wszelkich danych należy przyjąć, żc wszystkie mięśniaki są z początku twarde i niepodatne, a dopiero później stają się nieco miększe wskutek zwyrodnienia, obrzęku lub też nawet wyjątkowo się trafiającego, nieprawidłowego wybitnego unaczynienia.

Na przekroju mięśniaki przedstawiają się jako twory barwy różowej, nieco bledsze od ściany macicy, otoczone torebką utworzoną z włókien mięśniowych i z tkanki łącznej. Torebka ta nie ma ścisłej łączności z samym mięśniakiem, gdyż przecięta kurczy się w ścianie macicy, starając się guz jakby wypchnąć z jego łożyska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>