Zatrucie bizmutem i solami złota może powodować podobne zmiany.

WRZODY TRAWIENNE

W warunkach prawidłowych błona śluzowa żołądka i dwunastnicy wykazuje fizjologiczną oporność na działanie kwasu solnego i pepsyny. Zapobiega to jej samostrawieniu [17].

Wszystkie czynniki powodujące zmiany w wydzielaniu kwasu solnego i pepsyny, w ukrwieniu błony śluzowej, w metabolizmie komórek nabłonka, jak również w wydzielaniu i składzie śluzu ochronnego odgrywają zasadniczą rotę w patogenezie wrzodów trawiennych.

W dolnej części przełyku, w żołądku lub w opuszce dwunastnicy może rozwinąć się wrzód trawienny, jeśli ulegnie zaburzeniu równowaga biologiczna pomiędzy czynnikami uszkadzającymi, tj. kwasem solnym i pepsyną a opornością błony śluzowej względem ich działania samotrawią- cego.

Salicylany, Pochodne kwasu salicylowego wchodzące w skład wielu preparatów złożonych, stosowanych jako leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, mogą być przyczyną nadżerek błony śluzowej, wrzodów i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Kwas acetylosalicylowy działa bezpośrednio na błonę śluzową przewodu pokarmowego, powodując zwiększone złuszczanie nabłonka bez jednoczesnego przyspieszenia procesu regeneracji [24], Dzieje się to zwłaszcza w miejscach, w których zalegają dłużej większe fragmenty niezupełnie rozpuszczonej tabletki leku. Lek ten podany doustnie uszkadza barierę błony śluzowej żołądka, powodując znaczny wzrost wchłaniania zwrotnego jonów wodorowych ze światła żołądka do krwi, z jednoczesnym transportem – na drodze wymiany – jonów sodowych i potasowych do światła żołądka. Wchłaniające się z żołądka jony wodorowe nasilają w toku przenikania zmiany zapalno-zanikowe błony śluzowej. Powodują one bowiem uwalnianie z błony śluzowej żołądka histaminy, która z kolei powoduje wzrost przepuszczalności włośniczek, przekrwienie błony śluzowej i jej obrzęk, zwiększa również wydzielanie kwasu solnego [2, 16].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>