Poziom gruczołowy

FSH i LH pobudzają jajniki i jądra do produkcji hormonów sterydowych. Hormony te są właściwymi efektorami czynności hormonalnych w tkankach układu rozrodczego, drugorzędowych gruczołach płciowych {prostata, pęcherzyki nasienne i inne) oraz tkankach, których czynności są uwarunkowane hormonalnie. Schemat regulacji czynności jąder został przedstawiony na rycinie 1.

Sterydowe hormony płciowe – testosteron, estradiol i progesteron – są produkowane i wydzielane przez gruczoły płciowe, chociaż tworzą się także częściowo na poziomie obwodowym ze swoich prehormonów pochodzenia gonadalnego lub nadnerczowego. Głównymi prehormonami testosteronu są androstendion i dehydroepiandrosteron. Prehormonami estrogenów są androgeny z podwójnym wiązaniem w pierścieniu A lub B (patrz rycina 10). Biosynteza hormonów sterydowych zachodzi zarówno w jajniku jak i w jądrze, ale oba te gruczoły różnią się pod względem ilościowego stosunku wytwarzanych hormonów sterydowych, przede wszystkim androgenów i estrogenów. Testosteron jest głównym produktem komórek Leydiga w komórkach Sertolego następuje jednak również wytwarzanie estrogenów. Mieszki jajowe i ciałko żółte wykorzystują większą część wytworzonych androgenów do transformacji na estrogeny przez aromatyzacyjną reakcję enzymatyczną. Schemat biosyntezy hormonów sterydowych w gruczołach płciowych przedstawiają ryciny 2 i 10.

Mechanizm stymulacji sterydogenezy przez działanie gonadotropin tłumaczy ogólna zasada wiązania na receptorach błon komórkowych i aktywacji cyklazy adenylowej. Wydaje się, że nie wszystkie czynności gonadotropin wymagają pośrednictwa cAMP (Saxena i Rathnam, 19761.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>