Preben Hertoft i jego praca – ciąg dalszy

„So many maidens with child And wylfully begylde So many women blamed And righteously defaimed And so little ashamed Sawa I never” . Jednak cytat nie jest dowodem, choć można takie cytaty znaleźć w epokach znacznie dawniejszych. Tenże Hertoft dostarcza innych jeszcze dowodów pisząc: „Posiadamy w Danii rozmaite materiały (historyczne zapisy i sprawozdania, wypisy z ksiąg kościelnych, teksty sądowe i praw-

W wolnym przekładzie oznacza to: „Tak wiele dziewcząt mających dzieci, które pozwoliły się uwieść, tak wiele uczciwych kobiet, którymi słusznie się pogardza, ale które są tym tak mało zawstydzone – nigdy nie widziałem”.

nicze), które dostarczają informacji o «stosunkach moralnych» aż do czasów sprzed Reformacji. Kiedy analizuje się te materiały, odkrywa się ze zdumieniem, że dzisiejsze zachowania seksualne ludzi są w znacznie większym stopniu nacechowane tradycyjnością, niż się to komukolwiek wydaje, i staje się wtedy jasne, że tradycje dziedziczy się z pokolenia na pokolenie, nie zdając sobie z tego zupełnie sprawy. Przeciwnie, przejmowane w spadku tradycyjne zachowanie z reguły określa się jako zerwanie z tradycją, co tłumaczy się tym tylko, że młodzi ludzie wyrażają w ten sposób swoje pragnienie zerwania z tradycją (Wunschdenken) nie znając rzeczywistego układu stosunków (w czasach młodości swoich ojców – przyp. M.K.), zaś przedstawiciele starszych pokoleń całkowicie zapominają, jak sami żyli, gdy byli młodzi”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>