Proces zapalny macicy

Zależnie od umiejscowienia procesu zapalnego macica ulega przesunięciu do boku, do przodu, do tyłu lub do góry. Oprócz bólów w dole miednicy, dolegliwości pęcherzowych i kiszkowy ch mogą występować krwawienia z macicy.

Ucisk wysięku zapalnego na mięsień biodrowo-lędźwiowy (m. tliopsoas) powoduje przygięcie kończyny dolnej w stawie biodrowym. Przejście procesu zapalnego na okolicę nerwu kulszowego wywołuje w udach bóle przypominające rwę kulszową. Ucisk na moczowód może stać się powodem powstania wodonercza. Z czasem jednak objawy chorobowe stają się mniej wyraźne, wysięk zapalny ulega powolnemu wessaniu i wreszcie, nawet po kilku latach, może nastąpić wyleczenie. W okresie poprzedzającym je możliwe jest jednak zawsze zaostrzenie się procesu zapalnego. Niewystępowanie bólów nie dowodzi jednak wyleczenia.

Tworzenie się ropni staje się powodem większej bolesności uciskowej w miejscu, gdzie ropa toruje sobie drogę. Części te rozpoznaje się po ich zmięknieniu i po stwierdzeniu chełbotania.

Ropnie często przebijają się ponad więzadlem Pouparta. W tych przypadkach na przedniej bocznej ścianie miednicy stwierdzamy wyraźne wypuklenie. W miejscu możliwego przebicia ropnia skóra czerwienieje, staje się nieprzesuwalna, a badanie tej okolicy sprawia ból. Przebicie ropy do prostnicy poprzedzają wzdęcie brzucha i odchodzenie śluzu. O dokonanym otwarciu się ropnia do kiszki stolcowej świadczy odejście dużych ilości ropy przy silnym parciu na stolec. Podobnie parcie na mocz i pojawienie się dużych ilości ropy w moczu dowodzi przebicia ropnia do pęcherza moczowego. Po otwarciu się ropnia do prostnicy, do pęcherza moczowego, a także do pochwy następuje wyraźne polepszenie się stanu zdrowia chorej oraz spadek ciepłoty ciała. Do ostatecznego wyleczenia prowadzi jednak tylko zupełne opróżnienie się ropnia przymacicza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>