Przeobrażanie się śluzówki trzonu

Przeobrażanie się śluzówki trzonu w ciągu obu okresów cyklu miesięcznego ma za zadanie przekształcenie jej w doczesną ciążową. Krwawienie miesięczne jest dowodem, że nie doszło do zapłodnienia jaja. Rozpoczyna się ono dopiero- wówczas, kiedy w jajniku nie ma ani dojrzewającego pęcherzyka Graafa, ani czynnego ciałka żółtego (ryc. 41 i 42).

Błona śluzowa jajowodów, szyjki macicy i pochwy ulega również zmianom w czasie cyklu miesięcznego. Zmiany te nie są jednak u kobiety tak znamienne, jak u zwierząt w czasie rui. Go więcej, zmiany te, zwłaszcza w śluzówce pochwy, uwidaczniają się raczej w okresie odpowiadającym dojrzewaniu pęcherzyka Graafa, podczas gdy w okresie czynności ciałka żółtego są dość trudne do wykazania.

Należy podkreślić, że podczas miesiączki dostaje się do światła trąbki niewielka ilos’ć krwi (Czyżewicz). Jakkolwiek miesiączka jest zjawiskiem fizjologicznym,, w czasie jej trwania a także przed jej wystąpieniem można stwierdzić objawy kliniczne, które dowodzą pewnego odchylenia od normalnego przebiegu procesów życiowych kobiety w tym okresie. Przyczyną tego są zaburzenia naczynioruchowe oraz zmiany w przemianie materii, które pozo.. ,J W ykresyjdotyczą pacjentki, która miesiączkowała co 26-

Stają W ZWiąZKU Z ustaniem dzia- jrii przez trzy lub cztery doby. Znamienny jest spadek cle- lania hormonów płciowych jajnika.ciala Ped rozpoczęciem Się miesięcznego krwawienia,

Nieznaczne podniesienie się cie-gdyi pacientkB w ciążę ploty ciała (ryc. 43) i ciśnienia krwi, przyśpieszenie tętna, bicie serca, uderzenia krwi do głowy i bóle głowy oraz wzmożone wydalanie moczu, najprawdopodobniej związane z przypływem krwi do części rodnych oraz uciskiem na pęcherz moczowy dobrze ukrwionej, a więc cięższej macicy, nie są wprawdzie przypadłościami upośledzającymi kobietę w poważnym stopniu, wpływają jednak na jej samopoczucie, ruchliwość i sprawność mięśniową.

Należy przyjąć, że tylko nieznaczny odsetek kobiet przechodzi miesiączkę bez żadnych dolegliwości większa ich część ma w tym okresie najrozmaitsze dolegliwości, które zależnie od właściwości osobniczych mogą uwydatniać się w mniejszym lub większym stopniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>