Rak kanału szyjki macicznej

Rak kanału szyjki macicznej. W przypadkach tych część pochwowa robi zrazu wrażenie prawidłowej, gdyż nowotwór wychodzi ze śluzówki kanału szyjki. W miarę dalszego rozwoju raka kanał szyjki zostaje poszerzony, a szyjka rozdęta, jakkolwiek ujście zewnętrzne bywa jeszcze przez długi czas zamknięte. Ponad szyjką, w miejscu odpowiadającym części nadpochwowej, wyczuwa się po pewnym czasie przez sklepienie pochwy stwardnienie tkanek wskutek rozwijającego się w tym kierunku nacieku. Do zajęcia tkanki łącznej przymacicza dochodzi w tej postaci raka już bardzo wcześnie.

W późniejszym okresie rozwoju raka kanału szyjki jest niepodobna nieraz odróżnić tę postać raka od pierwotnego raka trzonu macicy. Znamiennymi cechami raka szyjki macicy są: 1) skłonność nowotworu do szerzenia się poza granice szyjki i to w różnych kierunkach, 2) względnie szybki jego rozpad, 3) rozprzestrzenianie się przede wszystkim za pośrednictwem naczyń limfa- tycznych. ad /) Do szerzenia się nowotworu przychodzi zrazu „per continuitatem“, przez przejście jego na sklepienia, a potem na ściany pochwy oraz tkankę łączną w ich otoczeniu. Naciek rakowy posuwać się może albo po ścianie pochwy, albo też – na pewnej przestrzeni – pod jej błoną śluzową, tworząc guzy nowotworowe w pewnej odległości od pierwotnego ogniska. Guzy te jednak tylko pozornie nie są z ogniskiem połączone. Zajmując tkankę łączną w otoczeniu pierwotnego ogniska rak może przenikać aż do kości miednicy. Z czasem przechodzi nie tylko na wię- zadla krzyżowo-maciczne, ale i na przegrody pęcherzowo-pochwową i odbytniczo- pochwową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>