Cechy kliniczne raka szyjki macicznej

Częstość występowania. Jakkolwiek etiologia raka jest dotąd nie znana, liczne spostrzeżenia i statystyki kliniczne zdają się przemawiać za tym, że pewne warunki sprzyjają jego rozwojowi. W związku z powstawaniem tego schorzenia trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę wiek kobiet i liczbę przebytych przez nie porodów.

Wprawdzie rak szyjki macicznej występuje przeważnie u kobiet w pobliżu lat przejściowych, trafia się on jednak również u kobiet młodszych, poniżej dwudziestki i kobiet starszych, a więc liczących ponad sześćdziesiąt lat życia. Są to jednak przypadki rzadkie. Opisano nawet przypadki raka szyjki zarówno u nieletnich dzieci, jak i u staruszek po dziewięćdziesiątce.

Na ogól trzeba przyjąć zdanie Rosnera, żc na okres między 45-55 rokiem życia przypada największa liczba przypadków raka części pochwowej. Jest to zupełnie słuszne, przynajmniej jeśli chodzi o częstość występowania tego schorzenia w Polsce.

Przebyte porody. Wszystkie statystyki, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, przemawiają za tym, że kobiety chore na raka szyjki macicznej odznaczają się dużą płodnością. Nie jest przesadą twierdzenie, że przeciętna porodów, przypadających na kobiety z tym schorzeniem, określa się cyfrą 5. Na kobiety, które nie przebyły żadnych porodów, wypada natomiast zaledwie 4% przypadków raka szyjki macicznej. Odsetek raka części pochwowej u dziewic wynosi – według Rosnera – zaledwie 2%, ale niektóre statystyki określają go nawet mniejszą cyfrą. Czynnikiem mającym duże znaczenie patogenetyczne w powstawaniu raka części pochwowej są tutaj niewątpliwie pęknięcia szyjki macicznej podczas porodu i tak często po nich występujące przewlekle nieżyty szyjki (endometriiis cermcalis). O pewnym znaczeniu nadżerki części pochwowej w etiologii raka szyjki macicznej wspominano już kilkakrotnie, równie jak i o przechodzeniu w ten nowotwór łuszczycy części pochwowej..

Złe odżywienie. Aczkolwiek spostrzeżenia badaczy zagranicznych tego nie potwierdzają, należy przypuszczać, żc złe odżywianie i ciężkie warunki życia wpływają raczej usposabiająco na powstanie raka szyjki. Trudno jednak przypuścić, aby wpływ tych czynników był bezpośredni i aby nie odgrywały tu roli także i inne względy, a więc np. niedostateczne przestrzeganie zasad higieny osobistej u osób w tym względzie nie uświadomionych, nieprzykładanie większej wagi do stanu części rodnych, zwłaszcza po porodach lub poronieniach itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>