Rak przedinwazyjny część 2

W rozwoju raka przedinwazyjnego rozróżnia się trzy etapy. Dla pierwszego etapu znamienne jest szerzenie się procesu na powierzchni śluzówki zarówno części pochwowej, jak i kanału szyjki. W okresie drugim przychodzi do wnika lia nabłonka do gruczołów śluzowych, bez przerwania

– 439 jednak błony podstawnej i objawów naciekania tkanki, W trzecim okresie rak przedinwazyjny przekształca się w typowego raka tworzącego naciek. Między poszczególnymi etapami raka przed- inwazyjnego (okres I i II) oraz naciekającego (okres II i III) mija zazwyczaj 5-6 lat.

Jest rzeczą pewną, że w kolposkopie o wiele wcześniej niż gołym okiem wykazać można wspomniane wyżej stany przcdrakowe. Stwierdzić można również bardzo wcześnie wvsepki prawdziwego raka. Utkanie rakowe, przedstawiające się w tym czasie nie uzbrojonym oczom nieraz jako zwyczajna nadżerka części pochwowej, wykazuje w kolposkopie nierówności, odznacza się żółtawą barwą i wybitnym rozwojem sieci naczyń włosowatych. Drobne guzki rakowe są również niekiedy ściśle odgraniczone od otoczenia, a dotknięcie ich powoduje łatwo krwawienie ze względu na znaczną kruchość naczyń. Nie barwią się one-jak już wyżej wspominano – przy zapędzłowaniu części pochwowej roztworem jodku potasu. Rozpoznanie takich wczesnych raków przy pomocy kolposkopu może wprawdzie nastręczać początkującemu pewne trudności, dla doświadczonego badacza jest jednak rzeczą łatwą. Oględzin części pochwowej przez kolposkop dokonuje się najpierw przed oczyszczeniem jej z wydzieliny, potem po wytarciu wacikiem, a wreszcie po wykonaniu próby Schillera.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>