Realizacja czynności seksualno-erotycznych

Podsumowując to, co zostało wyżej napisane, stwierdzimy, że potrzeba seksualna, realizowana w postaci zachowań seksualno-erotycz- v nych, odgrywa u człowieka rolę uniwersalną, dając mu w niektórych wypadkach daleko idącą możliwość neutralizacji skutków deprywacji wszystkich jego potrzeb, oprócz chyba potrzeb fizjologicznych. A i tu istnieją dane wskazujące na to, że w wypadku stosunkowo niedużej, ale dokuczliwej deprywacji, np. potrzeby pokarmowej, w stanach zagrożenia wojennego, lęku wywołanego chorobą – erotyka łagodzi wynikające wskutek nich cierpienia chociażby przez odwrócenie od nich uwagi. Fakty te już zresztą były opisywane zarówno przez literatów, jak i badaczy, nieraz może nadmiernie eksponujących erotyczne epizody, np. z okresu powstania warszawskiego, lub też rozpowszechniających mity o szczególnej pobudliwości erotycznej chorych na gruźlicą.

Nie wymaga szerokiego uzasadnienia stwierdzenie, że potrzeba o tak uniwersalnych właściwościach może też odegrać szczególnie negatywną rolę w życiu człowieka, stać się w pewnych warunkach podłożem jego poczucia niepełnowartościowości, kompleksu różnicy zakłócającego normalne funkcjonowanie, przyczyną napięć, stanów neurotycznych. Jest to już sfera patologii, której jednak całkiem pominąć tu nie można, jako że wiele aspektów omawianej problematyki ma istotne znaczenie dla kliniki zaburzeń seksualnych.

Wspomnę tylko, że fakt, iż realizacja czynności seksualno-erotycz- nych jest w bardzo misterny sposób powiązana z całością funkcjonowania psychicznego i społecznego człowieka, prowadzi do dwóch ważnych dla klinicysty konsekwencji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>