Syntetyczne ciała rujopędne

Ponieważ wszystkie naturalne ciała rujopędne ulegają procesom utleniającym w przewodzie pokarmowym (i w wątrobie), podawanie ich doustnie jest mniej skuteczne. Należy przypuszczać, że u zwierząt wyższych tylko dziesiąta część doprowadzonych w ten sposób ciał rujopędnych zostaje wyzyskana, gdyż nawet najskuteczniej działający z nich alfa-estradiol ulega w wątrobie szybkiej przemianie i wydaleniu w żółci.

W ostatnich czasach ciała rujopędne naturalne zastępuje się coraz częściej związkami syntetycznymi o podobnym działaniu (np. stilbestrol, hexestrol itd.). Na ogól syntetyczne ciała rujopędne są gorzej znoszone przez ustrój i mogą powodować niekiedy zaburzenia żolądkowo-jelilowe, mają jednak tę zaletę, że stosuje się je głównie doustnie.

Znaczenie hormonów płciowych żeńskich i rola, jaką odgrywają w ustroju w innych, odrębnych narządach ustroju. Zmiany te mają charakter pobudzający lub hamujący.

Jakkolwiek grecki czasownik „hormao“, z którego utworzono nazwę „hormonu“, oznacza „pobudzam“, byłoby rzeczą bezcelową odróżniać hormony, a więc ciała wpływające pobudzająco na czynności fizjologiczne niektórych narządów, od substancji hamujących ich działanie, dla których proponowano nazwę „chało- nów“. Szereg hormonów odgrywa bowiem w rozmaitych narządach raz rolę czynnika pobudzającego, innym zaś razem – hamującego. Z tych również powodów nie przyjęła się nazwa „autacoidów“, którą chciano określać zarówno hormony, jak chalony.

Niektóre z hormonów działają na cały ustrój, a więc na układ krążenia, oddychania, na przemianę materii, na układ mięśniowy, na wzrost itd., działanie innych natomiast ogranicza się tylko do pewnych narządów lub ich części. O celowości i prawidłowości pracy poszczególnych układów ustroju decyduje istotna zgodność czynności poszczególnych gruczołów dokrewnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>